SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR

beques3-sliderInformació per a les famílies que vulguin acollir-se a les subvencions a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar del curs 2017/18.

Qui pot sol·licitar la subvenció?

El pare/mare/tutor/tutora d’un infant o adolescent amb una edat compresa entre els 6 (nascut el 2011) i els 17 anys, excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual que la franja d’edat s’amplia fins als 19 anys, que resideixi amb la seva unitat familiar a la ciutat de Barcelona, o bé que s’escolaritzen en algun centre educatiu de la ciutat perquè tenen necessitats educatives especials. A més, també cal que la renda per membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 12.000€/any.

Quan puc demanar la subvenció?

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2017 (ambdós dies inclosos).

Com haig de sol·licitar la subvenció?

Les passes a seguir per sol·licitar una d’aquestes subvencions són:
1. Busqueu una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports que disposi d’oferta d’activitats esportives fora d’horari escolar. UE CLARET és una entitat homologada.
 La guia d’oferta esporta esportiva “L’esport ens fa més grans” que es pot trobar a totes les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC), a partir del setembre.
2. Adreceu-vos a l’entitat per tramitar la preinscripció i demaneu el formulari de sol·licitud de subvenció.
3. Ompliu el formulari amb el suport de l’entitat, que us facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.
4. Presenteu la sol·licitud a qualsevol OAC de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la documentació requerida (veure pregunta següent).

Quina documentació haig d’aportar juntament amb la sol·licitud?

· En el cas que el tutor/a no sigui el progenitor, hauré de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.
. En cas de discapacitat, hauré de presentar el certificat de discapacitat que emet la Generalitat de Catalunya.
· En cas que no autoritzi la declaració de la renda de la unitat familiar, hauré d’ acreditar els ingressos dels membres de la unitat familiar amb la documentació de que disposi (còpia de la declaració d’IRPF 2016,, full de salari, certificat d’ingressos, certificat d’atur, etc.). Tant si hi ha obligació de fer Declaració de la Renda com no, és imprescindible que es justifiquin els ingressos de tots els membres majors de 18 anys.

Com sabré si m’han atorgat la subvenció?

El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un correu electrònic, sempre i quan hagueu facilitat aquestes dades de contacte en el moment de presentar la sol·licitud. Si no faciliteu aquestes dades, haureu de consultar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Què haig de fer quan rebi la confirmació de l’atorgament de la subvenció?

Us heu d’adreçar novament a l’entitat per confirmar la inscripció. Al final del curs, haureu de tornar a signar un document igual conforme heu participat a l’activitat i heu abonat la diferència no coberta per la subvenció.

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) on es pot presentar la sol·licitud

Districte Adreça
Ciutat Vella Ramelleres, 17. El Raval
Eixample Aragó, 328. La dreta de l`Eixample
Sants – Montjuïc Creu Coberta, 104 . Hostafrancs
Les Corts Pl. Comas, 18. Les Corts
Sarrià – Sant Gervasi Anglí, 31. Les Tres Torres
Gràcia Pl. Vila de Gràcia, 2. La Vila de Gràcia
Horta – Guinardó Lepant, 387, baixos. Baix Guinardó
Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1. La Guineueta
Sant Andreu Segre, 24. Sant Andreu
 Sant Martí  Pl. Valentí Almirall, 1. El Clot
 Ajuntament  Pl Sant Miquel ,3. Barri Gòtic – també dissabtes

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Restem a la vostre disposició per a qualsevol dubte o informació addicional. Ens podeu contactar a: comunicacio@basquetclaret.com