SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR


Descarrega la informació en PDF


portada-ba

Informació per a les famílies que vulguin acollir-se a les subvencions a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar del curs 2019/20.

Qui pot sol·licitar la subvenció?

El pare/mare/tutor/tutora d’un infant o adolescent amb una edat compresa entre els 6 (nascut el 2013) i els 17 anys, que resideixi amb la seva unitat familiar a la ciutat de Barcelona, i que la renda per membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 9.000€/any. En el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual, la franja d’edat s’amplia fins als 19 anys. En el cas d’infants o adolescents que presentin necessitats educatives especials, podran sol·licitar la subvenció, encara que no resideixin a la ciutat, si estan escolaritzats en algun centre educatiu de Barcelona.

Quan puc demanar la subvenció?

El termini de presentació de sol·licituds serà del 19 de setembre al 11 d’octubre de 2019 (ambdós dies inclosos).

Com haig de sol·licitar la subvenció?

Les passes a seguir per sol·licitar una d’aquestes subvencions són:
1. Busqueu una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports que disposi d’oferta d’activitats esportives fora d’horari escolar. La UE CLARET és una entitat homologada.
2. Adreceu-vos a l’entitat per tramitar la preinscripció i demaneu el formulari de sol·licitud de subvenció. Per contactar amb UE Claret adreceu-vos al següent mail: comunicacio@basquetclaret.com
3. Ompliu el formulari amb el suport de l’entitat, que us facilitarà el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.
4. Presenteu la sol·licitud a qualsevol OAC, demanant la vostra cita prèvia a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la documentació requerida (veure pregunta següent), o bé per internet, pel portal de tràmits de l’Ajuntament http://ajuntament.barcelona.cat/tramits

Quina documentació haig d’aportar juntament amb la sol·licitud?

· En el cas que el tutor/a no sigui el progenitor, hauré de presentar certificació de l’organisme que li ha atorgat la guarda.

Com sabré si m’han atorgat la subvenció?

El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un correu electrònic, sempre i quan hagueu facilitat aquestes dades de contacte en el moment de presentar la sol·licitud. Si no faciliteu aquestes dades, haureu de consultar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Què haig de fer quan rebi la confirmació de l’atorgament de la subvenció?

Us heu d’adreçar novament a l’entitat per confirmar la inscripció. Al final del curs, serà imprescindible que signeu el document oficial que us lliurarà l’entitat conforme heu participat a
l’activitat i heu abonat la diferència no coberta per la subvenció.

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) on es pot presentar la sol·licitud

Districte Adreça
Ciutat Vella Ramelleres, 17. El Raval
Eixample Aragó, 328. La dreta de l`Eixample
Sants – Montjuïc Creu Coberta, 104 . Hostafrancs
Les Corts Pl. Comas, 18. Les Corts
Sarrià – Sant Gervasi Anglí, 31. Les Tres Torres
Gràcia Pl. Vila de Gràcia, 2. La Vila de Gràcia
Horta – Guinardó Lepant, 387, baixos. Baix Guinardó
Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1. La Guineueta
Sant Andreu Segre, 24. Sant Andreu
Sant Martí Pl. Valentí Almirall, 1. El Clot
Ajuntament Pl Sant Miquel ,3. Barri Gòtic – també dissabtes
 

Restem a la vostre disposició per a qualsevol dubte o informació addicional. Ens podeu contactar a: comunicacio@basquetclaret.com